Cliëntenraad HBEL

Meer weten over de Cliëntenraad? Stel ons gerust uw vragen. Ga naar contact

Cliëntenraad HBEL draagt bij aan beter gemeentelijk sociaal beleid

De Cliëntenraad is onafhankelijk en geeft gevraagd en ongevraagd advies over het sociale beleid van de HBEL-gemeenten en de uitvoering ervan.

Woont u in Huizen, Blaricum, Eemnes of Laren en heeft u een uitkering of recht op toeslagen? Dan heeft u waarschijnlijk regelmatig contact met de Sociale Dienst van een van deze gemeenten. Bij uw eigen klantmanager kunt u terecht voor allerlei zaken rond werk, inkomen en sociale voorzieningen.

Signaleren en adviseren

Het kan natuurlijk weleens voorkomen dat u niet tevreden bent. Bijvoorbeeld over de dienstverlening. Of u bent het niet eens met een besluit.Misschien twijfelt u of een beslissing terecht is, zoals over uw uitkering, vrijwilligerswerk en regelingen. In zo’n geval kunt u de kwestie aankaarten bij de Cliëntenraad. Wij kunnen u dan adviseren.

De Cliëntenraad brengt uitsluitend zaken die vaker voorkomen als verbeterpunten onder de aandacht van de afdeling Sociale Zaken of van het College van B&W.Daar hebben we uw inbreng voor nodig.

Sociaal beleid

Meld het ons als u denkt of vindt dat uw belangen of die van anderen met een uitkering of toeslagen worden geschaad.Op die manier werkt u mee aan het doel van de Cliëntenraad HBEL:het verbeteren van het sociaal beleid en de uitvoering daarvan in de vier gemeenten.

Heeft u iets te melden?

Heeft u iets te melden? Of wilt u meer weten over de resultaten en activiteiten van Cliëntenraad HBEL? U kunt ons bereiken via info@clientenraadhbel.nl of ga naar contact.


Ga naar contact

Heeft u iets te melden? Ga naar contact